• maviyesilder@gmail.com

Projelerimiz

Doğa ve Çeşitlilik

Hatay ili tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanında yüksek endenizme sahip bir biyolojik çeşitliliği barındırmaktadır. Ülkemizin endemik bitki türlerinin neredeyse %10’luk gibi bir kesimi Hatay ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca Asi Nehir Havzası Akdeniz ekosistemindeki nehir havzalarının içindeki balık faunası açısından en zengin ikinci havza konumundadır. Önemli bir kesimi Hatay ili sınırları içerisinde bulunan Amanos Dağları önemli bir endemik bitki yaşam alanıdır. Ayrıca endemik bir çok sürüngen, memeli ve böcekte Amanos Dağları’nda yaşamaktadır. Bunun yanında Asi Nehir Havzasının önemli bir bölümüne de ev sahipliği yapan Hatay bölgesi bu nehir havzasında bulunan bir çok endemik canlı türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Proje kapsamında bu canlıların dağılım alanı, popülasyon miktarları, habitatları ve tipleriyle ilgili detaylı araştırmalar Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneğinin uzmanları tarafından yapılacaktır.

Söz konusu proje çerçevesinde bu canlılar hakkında bilgilendirilme amaçlı afiş çalışmaları, broşür ve konuyla ilgili paydaşlara verilmek üzere bilimsel rapor hazırlanacaktır.

Son olarak Doğa ve Çeşitlilik projesi kapsamında elde edilen sonuçlar farkındalık yaratma için bölge halkı/paydaşlar ve çocuklara eğitim amaçlı seminerler, festivaller düzenlenmesi şeklide oluşacaktır.